w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Więcej ...
Nowy
  • 21.11.2018 10:51:00

w sprawie uchwalenia porządku obrad

Więcej ...
Nowy
  • 21.11.2018 10:49:00

w sprawie dodania w punkcie 8 „Sprawy różne” podpunktu 1 w brzmieniu „ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tyszowiec”.

Więcej ...
Nowy
  • 21.11.2018 10:49:00