Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:47:37

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tyszowcach na rok 2020

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:45:09

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:42:55

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok.

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:40:18

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:37:08

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Perespie

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:30:18

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:21:50

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce"

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 12:14:28

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kazimierówce

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 11:47:11

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Perespie

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 11:26:11

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Więcej ...
Nowy
 • 10.02.2020 10:14:12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Tyszowiec

Więcej ...
Nowy
 • 30.12.2019 10:45:53

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • 30.12.2019 10:31:06

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 30.12.2019 10:26:53

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 30.12.2019 10:11:24

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyszowce, w roku szkolnym 2019/2020

Więcej ...
Nowy
 • 17.12.2019 12:20:03

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Więcej ...
Nowy
 • 17.12.2019 12:13:01

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Więcej ...
Nowy
 • 17.12.2019 11:33:44

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Więcej ...
Nowy
 • 17.12.2019 10:55:15

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 17.12.2019 10:36:53