Głosowanie imienne w sprawie odwołania stanowiska wyrażonego na VIII Sesji w dniu 18 czerwca 2019 roku, popierające stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo