W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo