Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo