Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo