Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo