Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo