Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyszowce, na rok szkolny 2020/2021

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo