Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach”

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo