Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo