Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo