Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo