Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tyszowcach na rok 2020

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo