Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo