Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo