Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo