Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Perespie

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo