Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo