Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kazimierówce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo