Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Perespie

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo