Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Tyszowiec

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo