Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyszowce, w roku szkolnym 2019/2020

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo