Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo