Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo