PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4/16

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 27.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/16

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Perespie

Więcej ...
Nowy
 • 27.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/1

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Perespie

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/2

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kazimierówce

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/3

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce"

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/4

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/5

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Perespie

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/6

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok.

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tyszowcach na rok 2020

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/15/10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2020 rok

Więcej ...
Nowy
 • 07.02.2020

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4/14

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 23.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/14/1

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 23.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/14/2

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • 23.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/14/3

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Tyszowiec

Więcej ...
Nowy
 • 23.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-3

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4/13

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 16.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/13/1

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • 16.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/13/2

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Więcej ...
Nowy
 • 16.12.2019