UCHWAŁA: Nr. 10/20

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Tyszowcach za 2019 rok

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI