UCHWAŁA: Nr. 8/20/7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI