UCHWAŁA: Nr. 8/20/6

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI