UCHWAŁA: Nr. 8/20/2

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI