UCHWAŁA: Nr. 8/19/10

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI