UCHWAŁA: Nr. 8/19/8

Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI