UCHWAŁA: Nr. 8/19/7

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI