UCHWAŁA: Nr. 8/19/6

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

IMENNE WYNIKI

FrakcjaZAPRZECIWWSTRZYMAŁO SIĘNIE GŁOSOWALINIEOBECNI