Czarnecki
Antoni

WIĘCEJ ...
Obecność: 197 | 95.63% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 196 | 95.15% | RAZEM: 206
ZA: 187 | 90.78% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 9 | 4.37% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: 1 | 0.49% | RAZEM: 206

Działa
Sławomir

WIĘCEJ ...
Obecność: 206 | 100% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 206 | 100% | RAZEM: 206
ZA: 201 | 97.57% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 5 | 2.43% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Gąsior
Jerzy

WIĘCEJ ...
Obecność: 206 | 100% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 206 | 100% | RAZEM: 206
ZA: 203 | 98.54% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 1.46% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Jaremczuk
Agnieszka

WIĘCEJ ...
Obecność: 161 | 78.16% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 159 | 77.18% | RAZEM: 206
ZA: 149 | 72.33% | RAZEM: 206
PRZECIW: 3 | 1.46% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁA SIĘ : 7 | 3.4% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁA: 2 | 0.97% | RAZEM: 206

Jurkiewicz
Jan

WIĘCEJ ...
Obecność: 190 | 92.23% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 185 | 89.81% | RAZEM: 206
ZA: 184 | 89.32% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 1 | 0.49% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: 5 | 2.43% | RAZEM: 206

Kawałko
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 203 | 98.54% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 203 | 98.54% | RAZEM: 206
ZA: 197 | 95.63% | RAZEM: 206
PRZECIW: 1 | 0.49% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 5 | 2.43% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Kaziuk
Michał

WIĘCEJ ...
Obecność: 198 | 96.12% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 198 | 96.12% | RAZEM: 206
ZA: 189 | 91.75% | RAZEM: 206
PRZECIW: 4 | 1.94% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 5 | 2.43% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Kościołko
Paweł

WIĘCEJ ...
Obecność: 206 | 100% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 198 | 96.12% | RAZEM: 206
ZA: 195 | 94.66% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 3 | 1.46% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: 8 | 3.88% | RAZEM: 206

Kułaj
Marcin

WIĘCEJ ...
Obecność: 174 | 84.47% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 174 | 84.47% | RAZEM: 206
ZA: 165 | 80.1% | RAZEM: 206
PRZECIW: 3 | 1.46% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 6 | 2.91% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Lis
Alicja

WIĘCEJ ...
Obecność: 205 | 99.51% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 204 | 99.03% | RAZEM: 206
ZA: 196 | 95.15% | RAZEM: 206
PRZECIW: 4 | 1.94% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁA SIĘ : 4 | 1.94% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁA: 1 | 0.49% | RAZEM: 206

Machlarz
Radosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 206 | 100% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 206 | 100% | RAZEM: 206
ZA: 201 | 97.57% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 5 | 2.43% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Marszalec
Piotr

WIĘCEJ ...
Obecność: 187 | 90.78% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 187 | 90.78% | RAZEM: 206
ZA: 183 | 88.83% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 4 | 1.94% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: | 0% | RAZEM: 206

Stepuch
Małgorzata

WIĘCEJ ...
Obecność: 205 | 99.51% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 205 | 99.51% | RAZEM: 206
ZA: 204 | 99.03% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁA SIĘ : 1 | 0.49% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁA: | 0% | RAZEM: 206

Szachnowski
Andrzej

WIĘCEJ ...
Obecność: 202 | 98.06% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 200 | 97.09% | RAZEM: 206
ZA: 192 | 93.2% | RAZEM: 206
PRZECIW: 6 | 2.91% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 0.97% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: 2 | 0.97% | RAZEM: 206

Wronka
Mirosław

WIĘCEJ ...
Obecność: 188 | 91.26% | RAZEM: 206
Udział w głosowaniach: 181 | 87.86% | RAZEM: 206
ZA: 179 | 86.89% | RAZEM: 206
PRZECIW: | 0% | RAZEM: 206
WSTRZYMAŁ SIĘ : 2 | 0.97% | RAZEM: 206
NIE GŁOSOWAŁ: 7 | 3.4% | RAZEM: 206